Closed

Write some Software

This project received 5 bids from talented freelancers with an average bid price of $177 USD.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
$30 - $250 USD
Total Bids
5
Project Description

Написати програму, яка аналізуватиме TeX-файл, що містить створені користувачем власні команди (і оголошення (описи), і використання), та розкривати використання цих команд у відповідності з наведеними оголошеннями, за тими ж правилами, за якими це зробив би сам (La)TeX. Програма має обробляти (розкривати) команди користувача, задані за допомогою \def та задані за допомогою \newcommand та \renewcommand, а також середовища користувача, задані за допомогою \newenvironment та \newenvironment.

> >

> > І вхідним(и) файл(ом/ами), і вихідним файлом програми має бути TeX-файл, але вихідний повинен містити лише ті команди, яким не було дано означення користувача (або які були згадані в переліку виключень, див. далі).

> >

> > При проектуванні програми обов’язково врахувати, що команди користувача можуть бути вкладеними, тобто одні команди користувача можуть використовувати інші команди користувача. Можна обмежитися випадком без рекурсії.

> >

> > При проектуванні програми обов’язково врахувати можливість, що у різні моменти часу (у різних частинах документу) одне й те саме ім’я може мати різні означення.

> >

> > При проектуванні програми обов’язково врахувати, що TeX зберігає тексти команд у нерозгорнутому вигляді, розгортаючи вже під час використання, згідно поточних на момент використання означень інших команд.

> >

> > При проектуванні програми обов’язково врахувати, що усі означення користувача за замовчуванням (при відсутності \global) є локальними, тобто після закінчення чергового блоку (фігурних дужок) всі означення, задані всередині нього, завершуються (командам повертається той смисл, який був перед початком цього блоку).

> >

> > Програма повинна вміти підключати файли (виконувати TeX-команду \input).

> >

> > Програма повинна дозволяти (але не вимагати) задавати два переліки виключень: перелік команд користувача, які не треба розкривати (хоча їхні означення й зустрічаються у тексті), та перелік команд користувача, які треба розкривати не згідно означень заданих у тексті, а згідно означень заданих у додатковому файлі. Ці переліки мають записуватися у файли, імена цих файлів вказуватися за допомогою спеціальних ключів у параметрах командного рядка.

> >

> > Програма повинна працювати як фільтр (читати вхідн(ий/і) TeX-файл(и) і створювати вихідний TeX-файл, керування та налаштування опцій здійснюється за допомогою параметрів командного рядка). Додатково слід написати просту програму-оболонку, яка забезпечуватиме інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс, просту довідку, тощо. При цьому програма-оболонка повинна викликати основну програму (а не дублювати її роботу).

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online