Closed

[url removed, login to view]

This project received 3 bids from talented freelancers with an average bid price of ₫287037 VND / hour.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
₫200000 - ₫350000 VND / hour
Total Bids
3
Project Description

Thiết kế toàn bộ website

Cung cấp 3 ý tưởng nháp. Sau khi thống nhất ý tưởng, không giới hạn số lần chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng

Số lượng trang: 5 trang bao gồm trang chủ, giới thiệu, sản phẩm, chi tiết , liên hệ

Cung cấp file psd có thể chỉnh sửa được.

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online