Closed

Pomoc w finansach firmy

This project is now closed with a project budget of €200000 - €400000 EUR.

Get free quotes for a project like this
Project Budget
€200000 - €400000 EUR
Project Description

Witam

Szukam inwestora - ów, wspólnika-ów, udziałowca-ów z kapitałem 600 000 -800 000 zł celem uruchomienia zakładu produkcji trumien

Posiadany jest rynek zbytu w UE, PL i Wschód Europy , na ilości 1000 i "+" szt w skali miesiąca

zysk 80 - 100% kosztów produkcji. w pełnym toku produkcji 1000szt/m-ąc w pełnym toku produkcji 1000szt/m-ąc zysk w skali roku około 2 900 000 zł

Hello

Seeking investor - s, partner-s, s-shareholder with a capital of 200 000 - 400 000 eu goal of starting production plant coffins

Possessed is a market in the EU, UK and East Europe, at the level of 1000 and the "+" pieces per month

gain 80 - 100% of the cost of production. in full swing production 1000szt /month gain in a year about 750 000 eu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Hire Freelancers who also bid on this project

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online